Başınıza ne düşmezse bizden bilin

Kaya Düşmelerinin Sınıflandırılması

Çapar tarafından 2018 yılında hazırlanan çalışmada sunulduğu gibi (sf:12-13):

 

Rochet (1987) çalışmasında kaya düşmesi olaylarını hareket eden hacmin büyüklüğüne göre aşağıda sunulan dört ayrı grupta sınıflandırmıştır:

• Tekil blok düşmeleri (hareketli hacim: 10-2 -102 m3 )

• Kütle düşmeleri (hareketli hacim: 102 -105 m3 )

• Çok büyük kütle düşmeleri (hareketli hacim: 105 -107 m3 

• Kütle yer değiştirmeleri (hareketli hacim: 107 m3 ’ten büyük)

 

Hutchinson [1] çalışmasında kaya düşmelerini aşağıda sunulan iki ayrı grupta sınıflandırmıştır:

• Birincil Düşmeler: Hareketli kütle ana kütleden taze ayrılmış malzemeden oluşmaktadır. Gerilme çatlaklarının gelişmesiyle oluşan bu malzeme ana kütleden kesme yenilmesi sonucu ayrılmaktadır (kaya ve zemin düşmeleri).

• İkincil Kaya Düşmeleri: Hareketli kütle kayaç yüzeyi üzerinde konumlanmış ana kütleden daha önce ayrılmış malzemeden oluşmaktadır (kaya düşmeleri).

 

 

[1] Hutchinson, J. N. 1988. General Report: Morphological and geotechnical parameters of landslides in relation to geology and hydrogeology. Proceedings, Fifth International Symposium on Landslides (Ed: Bonnard, C.), 1, 3-35. Rotterdam: Balkema

[2] Çapar, N., Kaya Düşmesi Analizinde Geri Sıçrama Katsayısının Etkisinin Deneysel ve Analitik Yöntemlerle İncelenmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, 2018.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis