Başınıza ne düşmezse bizden bilin

Afet Erken Uyarı ve İzleme (Monitoring) Sistemleri

BİZ NE YAPIYORUZ ?

Ortağımız Geobrugg/Geoprevent doğal tehlikeler için sunulan uyarı ve izleme çözümlerinin geliştirilmesinde, kurulumunda ve işletilmesinde yıllardır liderdir. Birlikte tehlikeli alanlarda, doğal tehlikelerin belirteçlerinin belirlenmesi amacıyla olayın gerçekleşmesinde önce izlenmesi için uyarı sistemlerini hizmete sunmaktayız. İlgili sistemler önlemlerin uygun sürede alınmasına olanak sağlamaktadır (Örnek: ulaşım yollarının kapatılması, bölgenin tahliye edilmesi). Alarm sistemleri gerçekleşek olayın kendisinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır. İlgili sistemler sayesinde gerçek zamanlı uyarılar yapılabilmekte ve acil korunma sağlanabilmektedir. 

KAYA / KAYA DÜŞMESİ

• Duraysız bölgelerin belirlenmesi
• Kayaç hareketlerinin izlenmesi
• Kaya düşmesinin gerçek zamanlı olarak uyarılarla birlikte tespiti

KORUMA AĞLARI

• Çarpmaların tespiti
• Durum değişkenlerinin izlenmesi

MOLOZ AKMALARI

• Moloz akmalarının gerçek zamanlı olarak uyarılar ile birlikte tespiti

• Olayın otomatik olarak görüntülenmesi
• Yağışın sele neden olabilecek şiddette yağması durumunda verilebilecek uyarılar ile birlikte ölçülmesi

 

HEYELANLAR

Heyelan bölgelerindeki hareketlerin izlenmesi
• Heyelan ivmelenmesinin erken tespiti

ÇIĞ

Çığların gerçek zamanlı olarak uyarılarla birlikte tespiti
Olayı
n görüntülenmesi
• Çığların takibi ve haritalanması

SAYISALLAŞTIRMA

Şifre-korumalı çevrimiçi veri tabanı

Ölçüm verilerinin bulutta işlenmesi
Sistem bütünlüğü

 

SİSTEM TİPLERİ

UYARI SİSTEMLERİ

ALARM SİSTEMLERİ

İşlev

Gerçekleşecek bir olayın belirteçlerinin ölçümü

Gerçekleşecek olayın kendisinin otomatik olarak tespiti

Davranış

Ölçüm verilerinin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi, olası eylemlerin insan etkileşimiyle tetiklenmesi

Anlık, yolların kapatılması ve tahliye (Örnek: İnşaat alanları) gibi eylemlerin otonom olarak tetiklenmesi

Uyarı Süresi

Saatler- Haftalar

Saniyeler - Dakikalar

Uygulamalar

Yavaş ve sürekli olarak gelişen süreçler (kayaç hareketleri veya heyelanlar gibi)

Anlık olarak tetiklenen veya kısa sürede gelişen süreçler (çığlar veya çamur akmaları)

Ölçüm Değişkenleri

Yer değiştirme, yağış, kar kalınlığı, akış yüksekliği, sıcaklık, hareketlilik (Örnek: Kaya Düşmesi, çığlar), titreşim

Yer değiştirme, hız, basınç, akış yüksekliği, akış derinliği, titreşim

Teknolojiler

İnterferometrik Jeoradar (georadar)

Yer değiştirme kamerası

Çatlak metreler (ekstensiyometreler)

GPS

Hareket algılayıcıları

Çığ radarı

Kaya radarı

Kişisel Radar

Su seviyesi ölçümleri

Salınım Halatları ölçümleri

Örnek Uygulamalar

Kayaçların kalıcı olarak izlenmesi

Heyelan izlenmesi

Otomatik olarak yol kapatıcı çığ radarı

Moloz akması alarm sistemi

Sel taşkın alarm sistemi

 

​​​​​GÖRÜNMEZİ GÖRÜNÜR YAPMAK!

Bir izleme birimi farklı bileşenlerde oluşan bir sistem çözümüdür. Farklı bileşenleri zorlu doğa koşullarına karşı koyabilmesi için biz bir çok yedek aşamaya sahip olacak şekilde imalatımızı ve zorlu sistem denemelerimizi titizlikle yapmaktayız.

RADAR

Gün boyunca, gece, rüzgarda, siste, vb.: Radar güvenilir bir şekilde tüm görüş koşullarında işlemekte ve farklı uygulamalarda kullanılmaktadır.

- İnterferometrik radar: Geniş kayaç yüzleklerindeki kayaların veya heyelanların hareketlerini mmm altı hassasiyetle yakalamaktadır. (4km’ye kadar uzanan uzaklıklarda yapılan ölçümlerde)

- Çığ, kaya düşmesi, moloz akması radarı: Gerçek zamanlı uyarı ile birlikte olayın 5km’ye kadar uzanan uzaklıklarda yapılan ölçümlerle tespiti

- Seviye radarı: Moloz akmalarını veya seli gerçek zamanlı olarak seviye durumu bilgisi ile birlikte tespit etmektedir ve bir alarmı tetiklemektedir.

KAMERALAR

Gün boyunca iyi görüş gerektirmektedir: Yüksek çözünürlüklü internet kameraları ve kaya veya heyelan hareketlerinin izlenmesi için yüzeyde optik yer değiştirme değerlendirmelerinin yapılması.

- Yer değiştirme kamerası: Yüksek çözünürlüklü görüntülere dayanılarak yürütülen görüntü çözümlemeleri yardımıyla arazideki yer değiştirmelerin tespiti

 

- İnternet kamerası: Canlı olarak yapılacak incelemelerde otomatik olarak görüntü ve video kaydı yapabilen , uzaktan kontrol edilebilen internet kameraları aldıkları yüksek çözünürlüklü verilerle ayrıntılı değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır.

LAZER

Farklı ölçütlere göre değerlendirme. Hava durumunun uygun olduğu durumlarda gün ve gece boyunca işlevseldir.

- Lidar: Kayaç yüzleklerin veya heyelan bölgelerinin yüzeylerinin mm hassasiyetinde ölçümünde

Kesit tarayıcı: Akım kesitleri ölçülerek akım yatağı içerisindeki molozun tespiti

Diğer ölçüm teknolojileri:

- Çatlak ölçüm aygıtları: mm altı hassasiyetle kayaç süreksizliklerinin izlenmesi

- GNSS (GPS): Heyelan bölgelerinin izlenmesi

- Titreşim ölçüm aygıtları: Çığlar, moloz akmaları veya kaya düşmeleri bir alarmı tetikleyebilecek titreşimler yardımıyla tespit edilebilmektedir.

- Hareket algılayıcılar: Koruma ağlarında gerçekleşen çarpışmaların tespiti: Release cords, meterolojik algılayıcılar vb.

ENERJİ

Şebeke elektriğinin bulunmadığı durumlarda, güç sağlanması için birçok farklı seçenek bulunmaktadır.

- Güneş hücreleri

- Metanollü yakıt hücreleri

- Bataryalar

- Rüzgar ve Su türbinleri

- Enerji yönetimi ve uygulamanın durumuna özel olarak gereklilikler dikkate alınarak enerji kaynaklarının birleştirilmesi

HABERLEŞME

Veri ve alarm iletimi için güvenilir haberleşme sistemleri,

- Uygulanabilir haberleşme kanalları: GSM(mobil radyo), WiFi, fiber optik, radyo, LoRAWAN (algılayıcıya bağlı olarak), vb.

- Alarmlar için iki haberleşme kanalının birlikte yedekleme amaçlı kullanılmasını önermekteyiz.

GÜVENLİK EK DEĞER İLE BULUŞUYOR

Mümkün olan en hızlı uyarıları yapabilmesinin yanısıra bir izleme sistemi altyapının varlığına bağlı belirli ekonomik kazanımlar da sağlamaktadır. İzleme çözümleri evlerin, trafik yollarının, turistik bölgelerin ve endüstriyel alanların korunmasına belirleyici bir katkı sağlayabilmektedir.

KALICI BİLGİ

 • Çevrimiçi veri anakapısı, otomatik bilgilendirmeler
 • Duraysızlıkların milimetre hassasiyetle izlenmesi mümkündür
 • Deformasyon ve Oturma Ölçümleri ve İzlenmesi
 • Tüm görüş koşullarında olayın tespiti, takibi ve haritalanması

KAYIPLARININ AZALTILMASI

 • Trafik yolları otomatik olarak sadece bir olay gerçekleştiğinde kapanacaktır
 • Otomatik açılım: Olay trafik yoluna ulaşmadığında kapanım otomatik olarak sonlandılarak yol trafiğe açılacaktır.

SÜREÇLERİN ANLAŞILMASI

İzleme aşağıda sunulanlar gibi değerli süreç bilgileri sağlamaktadır: 

 • Duraysız alanların konumları, hacim kestirimi Hareket hızı/yönü
 • Olay frekansı ve haritalaması, olay görüntüleri/videoları, vb.

GENİŞ KAPSAMLI İZLEME

 • Geniş ve düzensiz olaylar için kurulan önlemleri destekleyecek uygun sistemler
 • Uzaktan izleme yapılması nedeniyle manzara üzerinde düşük etki

GÜVENLİĞE YATIRIM

 • Güvenliğin arttırlması için uygun maliyetli çözüm
 • Düşük bakım maliyeti
 • Taşıma yollarındaki, alt yapılardaki, vb. kapanımların kısalması nedeniyle uygun maliyet

 

İzleme (Monitoring) ve erken uyarı sistemei; devlet yolları, otoyollar, barajlar, baraj yolları, baraj gövdeleri, şevler, yerleşim alanları ve turistik tesisler, bölgeler ve parklarda, olay gerçekleşmeden önce önlem alabilme şansı tanıması nedeni ile can ve mal kayıplarını minimize etmek için zaruridir. ​​

Örnek olarak, en son yaşanan olayda kaya yol güzergahına ulaşamadan 48saniye önce yol ışıklar ve uyarı levhaları ile durdurulmuş, kaya bloğunun yoldan tehlikesiz bir biçimde geçmesine imkan tanımıştır. 

 

Ayrıca Guard Kaya ve Moloz Bariyeri erken uyarı ve takip sistemleri için bakınız;

Moloz ve Kaya Bariyerleri Takip Sistemi | Kaya Islahı, Kaya Düşmesi Şev Koruma, Moloz Çığ Kaya Bariyerleri, Yamaç Koruma (artusa.com.tr)

ULUSLARARASI UYGULAMALAR – BİRKAÇ ÖRNEK

KAYA/MOLOZ AKMASININ İZLENMESİ BONDO, İSVİÇRE
• İnterferometrik radar internet kamerası ile birlikte: Pizzo Cengalo üzerindeki kaya hareketleri milimetre boyutunda ölçülmektedir(mm/gün’den mm/ay’a kadar). Birçok ufak olayın doğru kestirimi.
• Seviye radarları internet kamerası ile birlikte: Val Bondasca’daki moloz akmasını tespit ederek vadi içerisindeki ana yolun eş zamanlı olarak kapanmasını sağlamıştır.
• Otomatik bilgilendirme: Tüm yöneticiler cep telefonu mesajlarıyla bilgilendirilmiştir


 

 MOLOZ AKMASININ İZLENMESİ KAZBEK DAĞI, KAFKASYA
• Seviye radarları internet kamerası ile birlikte: Moloz akması olayı tespit edilerek Gürcü-Rus sınırındaki trafiğin beklemesi için ayrılan alan otomatik olarak kapatılmıştır.
• İnternet kamerası: Buzulların izlenmesi için
• Salınım halatları: Seviye radarlarının yedekleridir; bir olayın gerçekleşmesi durumunda, halatlar çekilerek yolun kapanmasını sağlamaktadır.

 

 ÇIĞ ALARM SİSTEMİ, HOLMBUKTURA, NORVEÇ
• Çığ radarı: Birçok çığ yatağını 4km’ye kadar uzanan uzaklıklardan yapılan ölçümlerle izlemektedir.
• PTZ-Kamera(çevir-döndür-yakınlaş): Çığları otomatik olarak kaydetmekte veya gerektiğinde istenen zamanda durum değerlendirmesi yapılmasına olanak sağlamaktadır.
• Termal görüntüleme kamerası
• Yolların bölümleri otomatik olarak kapatılmaktadır.

 

 

 

Kaya şevlerinin stabilizasyonu, Kaya düşmelerinin nedenleri, Kaya şev stabilizasyon programları, Stabilizasyon programlarının planlanması, Kaya şevleri envanter sistemleri, Tehlike puanlama ölçütleri, Şev envanterinin veri tabanı analizi, Yüksek öncelikli sahaların seçimi, Stabilizasyon önlemlerinin seçimi, Kaya güçlendirmesi şeklinde iyileştirme, Kesme dişleri, Kaya ankrajları, Reaksiyon duvarı, Püskürtme beton, Payandalar, Drenaj, Yerinde patlatma payandaları, Kayayı hafrederek yapılan stabilizasyon, Yeniden eğimlendirme ve yük boşaltma, Traşlama, Rötuşlama, Kaya Hafriyatı İşlemleri, Kaya düşmelerine karşı koruma önlemleri, Kaya düşmesinin modellenmesi, Hendekler, Bariyerler, Kaya tutma çitleri ve sönümleyiciler, Perdeli ağ, Uyarı çitleri, Kaya sundurmaları ve tüneller, Hareket izleme, Şev hareketi çeşitleri, Başlangıç tepkisi, Gerilemeli ve ilerlemeli hareket, Uzun dönem kripi, Yüzey izleme yöntemleri, Yarık genişliğini izleme sistemleri, Topoğrafik ölçümler, Lazer görüntülemesi, Tiltmetreler, Küresel konumlama sistemi, Sentetik açıklıklı radar, Yeraltı izleme yöntemleri, Kuyu probları, Zaman alanı reflektometrisi, İnklinometreler, Veri yorumlama, Zaman‐hareket ve zaman‐hız diyagramları, Şev yenilme mekanizmalar

 

 

 

 

Kaya şevlerinin stabilizasyonu, Kaya düşmelerinin nedenleri, Kaya şev stabilizasyon programları, Stabilizasyon programlarının planlanması, Kaya şevleri envanter sistemleri, Tehlike puanlama ölçütleri, Şev envanterinin veri tabanı analizi, Yüksek öncelikli sahaların seçimi, Stabilizasyon önlemlerinin seçimi, Kaya güçlendirmesi şeklinde iyileştirme, Kesme dişleri, Kaya ankrajları, Reayon duvarı, Püskürtme beton, Payandalar, Drenaj, Yerinde patlatma payandaları, Kayayı hafrederek yapılan stabilizasyon, Yeniden eğimlendirme ve yük boşaltma, Traşlama, Rötuşlama, Kaya Hafriyatı İşlemleri, Kaya düşmelerine karşı koruma önlemleri, Kaya düşmesinin modellenmesi, Hendekler, Bariyerler, Kaya tutma çitleri ve sönümleyiciler, Perdeli ağ, Uyarı çitleri, Kaya sundurmaları ve tüneller, Hareket izleme, Şev hareketi çeşitleri, Başlangıç tepkisi, Gerilemeli ve ilerlemeli hareket, Uzun dönem kripi, Yüzey izleme yöntemleri, Yarık genişliğini izleme sistemleri, Topoğrafik ölçümler, Lazer görüntülemesi, Tiltmetreler, Küresel konumlama sistemi, Sentetik açıklıklı radar, Yeraltı izleme yöntemleri, Kuyu probları, Zaman alanı reflektometrisi, İnklinometreler, Veri yorumlama, Zaman‐hareket ve zaman‐hız diyagramları, Şev yenilme mekanizmaları


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis