Başınıza ne düşmezse bizden bilin

Çelik Ağlarla Şev Koruma (Örtüleme)

Çelik Ağlarla Şev Koruma Yapılması

Yüksek Mukavametli Çelik Tel Ağlar

Şev topuğunda bariyer veya hendek imalatına yetecek kadar alan bulunmadığı durumlarda koruma önlemi olarak kullanılan tel ağlar belirli miktarda enerjiyi yırtılmadan sönümlemek için sürekli bir çelik telden ya da halattan örülerek üretilen dayanımlı kaplama malzemeleridir.

Tel ağları tek başlarına kullanıldıkları uygulamalar ağın sadece şev tepesinde bulonlar yardımıyla (önerimiz halat ankraj kullanılmasıdır) sabitlenerek, şev yüzeyinde ve topuğunda herhangi bir sabitleme yapılmadan şevi örtecek şekilde şev yüzeyinde konumlandırılmasıyla veya ağın şev yüzeyindeki gevşek kayaları desteklemesini sağlayacak şekilde belirli desene sahip olarak delgisi yapılmış kaya ankrajları ile şev tepesinde, yüzeyinde ve topuğunda sabitlenerek yapılmaktadır.

Tel ağın sadece şev tepesinde sabitlendiği basit örtüleme/perde/asılı ağ/drape uygulaması yakalama bölgesi için yeterli alanın şev ve ulaşım hattı arasında bulunduğu, şev yüzeyinin nispeten duraylı ve aşırı gevşek bloklardan oluşmadığı durumlarda tercih edilmelidir.

Belirli bir desene göre delgisi yapılmış kaya ankrajları kullanılarak şev tepesinde, yüzeyinde ve topuğunda sabitlenmiş ağlardan oluşan "stabilizasyon ağı/sabit/aktif ağ" uygulaması ulaşım hattı ve şev arasında yakalama bölgesi oluşturulmasına yeterli alanın bulunmadığı, şev yüzeyinde hareketlenen gevşek blokların durdurulmasının zorunlu olduğu durumlarda tercih edilmelidir.

Sabit ağ uygulamasının en büyük getirisi deprem nedeniyle oluşan yer hareketleri sırasında sistemin esnekliği sayesinde aşırı performans kaybı yaşamadan çalışmaya devam etmesidir.

Artusa, bu sistemleri yüksek mukavemetli çelik ağ veya kablo ağlar ile sunmayı ürün performansının basit altıgen çift bükümlü ağlardan çok üstün olması nedeniyle tercih etmektedir.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis