Başınıza ne düşmezse bizden bilin

ŞEV VE YAMAÇLARDA BULUNAN KAYA VE TAŞLARIN TEMİZLİĞİ

Şevlerde, yamaçlarda ve yarmalarda bulunan, serbest veya yapılan analizler sonucu risk teşkil eden kaya ve taşların temizlenmesi, genellikle gevşek/serbest kaya ve taşların yamaçlardan uzaklaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Bu işlem, genellikle basit el aletleri yardımı ile kaya düşme tehlikesi sunan gevşek yüzey malzemesini kaldırarak yapılır. Büyük kaya kütleleri veya büyük kaya bloklarının temizlenmesi gerektiğinde, daha kapsamlı aletler veya yerinde kırma/çatlatma gibi çeşitli teknikler kullanılabilir.


Geçici kaya düşmesi koruma önlemleri, genellikle kaya temizliği ve kayaların nakil işleminde güvenlik tedbiri olarak kullanılır. Kaya ve taş temizliği başlı başına bir risk azaltma önleme olabileceği gibi, genelde tek başına kaya ve taş temizliğinin geçici bir çözüm olarak kabul edilmesinden dolayı, çoğunlukla şev ve yamaç koruma veya stabilizasyon projelerinde ilk işlem olarak gerçekleştirilir.

Sıkı güvenli çalışma standardları altında çalışan sertifikalı, profesyonel ve deneyimli Artusa iple erişim ekipleri, şevlerin daha güvenli hale getirilmesi için acil durumlarda her zaman görev almaya hazırdır.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerimiz:

  • - Şevlerde ve yarmalarda duran riskli kaya bloklarının değerlendirmesi
  • - Risk haritalarını oluşturulması
  • - Yamaç güvenliği için projelendirme ve fizibilite araştırmaları yapılması
  • - Serbest kaya, taş, kavlak malzemelerin düşürülmesi
  • - Sürtünme kuvveti marifetiyle duran kayaların düşürülmesi veya sabitlenmesi
  • - Diğer kayalar ya da ağaçlar gibi doğal engellere takılan kayaların düşürülmesi
  • - Doğal nedenlerle yamaçtan ayrılmakta olan kayaların düşürülmesi
  • - Patlatma ve kazılar sonrasında oluşan riskli kaya bloklarına müdahale edilmesi
  • - Kaya bloklarınn Quarox / Spider halat ağlarla sabitlenmesi, ankrajlanması ve düşürrme haricinde yamaç güvenliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis