Başınıza ne düşmezse bizden bilin

Dizayn ve Mühendislik Hizmetleri

Lazer Tarama, Mühendislik Jeolojisi, Haritalama, Kaya Bariyerleri, Şev Stabilizasyonu

 

Doğal olaylardan ya da insan yapısı durumlardan kaynaklanan kaya ve kütle hareketinin risklerini minimize etmek için esnek yüzey örtüleme (çelik ağ ve çelik grid) sistemleri dünya çapında kullanılmaktadır. ARTUSA, uzun dönem şev stabilitesi sağlamada yeni teknik ve teknolojilerden biri olan esnek şev örtüleme ya da diğer adı ile çelik ağ ve örgü sistemleri tasarımı konusunda kaya şev mühendisliği hizmeti vermektedir. 

Boyutlandırmaların doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ve buna müteakip doğru çözümün seçilmesi içini bilimsel bir projelendirme çalışması gerekmektedir.  Bu çalışmalar uluslarası kabul edilmiş metotlar ve standardlara uygun olmalıdır. 

Artusa bu çalışmaları kendi bünyesinde uluslararası yöntemlere uygun olarak, kendi ekipmanları ile yapabilmekte, ilerleyen süreçte istenirse danışmanlığını veya kontrollerini de yapabilmektedir.

Bu kapsamda:

 • Hızlı 3B veri alımı, Yersel ya da havadan lazer taramaları, hava fotoğrafları, fotogrametri çalışmaları
 • Genel haritalar, topoğrafik haritalama, 3 boyutlu 3B arazi modellemesi, mühendislik jeolojisi haritalamaları
 • Genel jeolojik çalışma, jeolojik birimlerin belirlenmesi, ilgili birimlerin yapısal jeolojik özelliklerinin belirlenmesi, mühendislik jeolojisi birimlerinin ve ilgili birimlerin özelliklerinin belirlenmesi, uygun yöntemler ile ayrıntılı süreksizlik çalışmaları
 • Kinematik analizler
 • Risk değerlendirmesi
 • Arazide yürütülen Schmidt çekici deneyleri, kaya için tek ve/veya üç eksenli basınç deneyleri, dayanım değişkenlerinin belirlenmesi, indeks deneyleri, ince kesit analizleri vs.
 • Şev duraylılık analizleri, şev duraysızlığı sorununun tanımlanması, şev duraysızlığı tasarım teorisi, şev stabilizasyon boyutlandırması ve tasarımı, kaya düşmesi simülasyonları, çığ ve moloz akması simülasyonları, sistem şartnameleri hazırlanması, alternatif çözümler ile kıyaslamalı değerlendirmeler
 • Doğrulama ve kanıtlama için Ankraj / Bulon çekme deneyleri (sahada, yüksekte), tam ölçekli kaya düşmesi testleri (Ankraj tasarımı)
 • Uzaktan algılama uygulamaları ve algılama verilerinin analiz ve değerlendirilmesi
 • Çığ, moloz akması ve heyelan izlenmesi (Monitoring), yersel izleme, kaya düşmesi radarı, çığ radarı, interferometrik radar kurulumları ve veri takibi, deformasyon kamerası kurulumu ve takibi
 • Metotların, montaj ve bakım kılavuzalarının, bakım planlarının hazırlanması İmalat izleme ve denetimi
ürün, çalışma ve hizmetleri sunulabilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaya şevlerinin stabilizasyonu, Kaya düşmelerinin nedenleri, Kaya şev stabilizasyon programları, Stabilizasyon programlarının planlanması, Kaya şevleri envanter sistemleri, Tehlike puanlama ölçütleri, Şev envanterinin veri tabanı analizi, Yüksek öncelikli sahaların seçimi, Stabilizasyon önlemlerinin seçimi, Kaya güçlendirmesi şeklinde iyileştirme, Kesme dişleri, Kaya ankrajları, Reaksiyon duvarı, Püskürtme beton, Payandalar, Drenaj, Yerinde patlatma payandaları, Kayayı hafrederek yapılan stabilizasyon, Yeniden eğimlendirme ve yük boşaltma, Traşlama, Rötuşlama, Kaya Hafriyatı İşlemleri, Kaya düşmelerine karşı koruma önlemleri, Kaya düşmesinin modellenmesi, Hendekler, Bariyerler, Kaya tutma çitleri ve sönümleyiciler, Perdeli ağ, Uyarı çitleri, Kaya sundurmaları ve tüneller, Hareket izleme, Şev hareketi çeşitleri, Başlangıç tepkisi, Gerilemeli ve ilerlemeli hareket, Uzun dönem kripi, Yüzey izleme yöntemleri, Yarık genişliğini izleme sistemleri, Topoğrafik ölçümler, Lazer görüntülemesi, Tiltmetreler, Küresel konumlama sistemi, Sentetik açıklıklı radar, Yeraltı izleme yöntemleri, Kuyu probları, Zaman alanı reflektometrisi, İnklinometreler, Veri yorumlama, Zaman‐hareket ve zaman‐hız diyagramları, Şev yenilme mekanizmaları


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis