Başınıza ne düşmezse bizden bilin

Hücresel Dolgu Sistemleri üç boyutlu yapıda yüksek yoğunluklu polietilen(HDPE) hammaddeden mamül genişletilebilir panelleri olan, zemin güçlendirme ve erozyon kontrol amacıyla kullanılan geosentetik ürünlerdir.

Uygulama esnasında, akordiyon şeklinde kullanım sahasına gelen malzemeler, açıldıklarında birbirine bağlı şeritler, küçük esnek duvarlı yapılar oluştururlar ve istenen dolgu malzemesi ile doldurulup sıkıştırıldıklarında, üç boyutlu sağlam yapılar meydana getiririrler. Sistem çekme mukavemeti sağlayarak dolgu malzemesinin yapısal ve işlevsel özelliklerini iyileştirir.

Neden Hücresel Dolgu Sistemi?

 • Hücresel Dolgu sistemleri zeminin taşıma gücünü artırır, oturmaları azaltır, dolgu miktarını azaltarak ekonomi sağlar.
 • Tek bir noktada yoğunlaşan yükleri radye temel mantığı ile geniş bir alana dağıtarak esnek ve sürekli bir yapısal ağ oluşturur.
 • Yüzeylerde yarıkların oluşmasını önler.
 • Hücreler akış hacmini artırır.
 • Zeminde yüksek drenaj sağlayarak hidrostatik basınçların birikmesini önler.
 • Yüksek dayanımda kaynak birleşme noktaları sayesinde hücresel bir ağ oluşur.
 • Sistem performansını önemli oranda artırır.
 • Basit dolgu malzemesini yapısal bir zemin haline getirir.
 • Hafif olması nedeni ile nakliye ve uygulama kolaylığı vardır.
 • Yapısal dolgu malzemesinin performansını yükseltir.
 • Tek tabakalı yol zemin çalışması ve boru hatları yataklarından geosentetik donatılı istinat duvarı ve koruyucu bariyerlere kadar geniş kapsamlı bir uygulaman imkanı verir.
 • Bitki örtüsünün dengesini sağlar, yüzeyde erozyonu engelleyerek bitkisel toprağı ve doğayı korur.

Hücresel Dolgu Sistemi Nerelerde Kullanılır?

Başlıca kullanım alanları;

 • Düz alanlarda, eğimli yüzeylerde, kara ve demiryolu şevlerinde toprağın/dolgunun yağmur ve rüzgar nedeniyle kaybedilmesini engeller. Aşırı eğimli yüzeylerde dahi yeşillenmeye izin verir.

 • Hücresel dolgu sistemi ile güvenli ve yeşil istinat duvarları yapmak mümkündür. Yüksekliğin fazla olduğu ya da duvar üstünde önemli yükler mevcut olduğu durumlarda mühendislik hesabı yapılarak sistem geosentetik donatılı olarak imal edilir.

 • Kara ve Demir yolu uygulamalarında, stabilize yollarda zemini güçlendirir, hızlı ve güvenli sıkışma sağlayarak imalat hızını önemli oranda arttırır. Dolgunun taşıma kapasitesini arttırarak temel maliyetlerinde düşüş sağlar. Endüstriyel yapılar ve binaların temelinde, kara ve demir yollarında zeminde kullanılır.

 • Hücresel Dolgu Sistemleri açık kanallar, dereler, göletler gibi hidrolik yapılarda ekonomik ve güvenli çözümler sunar. Yapı faydalı kesitinin sürekliliğini arttırarak özellikle sel ve taşkın olan bölgelerde önemli avantajlar sağlar. Dere yatakları ve hendeklerin stabilizasyonunda ekonomik ve hızlı sonuçlar sağlar.

Hücresel Dolgu Sistemlerimiz Karayolları Genel Müdürlüğü fenni şartnamesine uygundur. En zorlu doğa koşullarına dayanabilecek şekilde özel alaşımlarla güçlendirilmiş ve de Avrupa normalarına tam uyumludur.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis