Başınıza ne düşmezse bizden bilin

Kaya ve Taş Düşmesine Karşı Enerji Sönümleyici Bariyerler

Korunma Önlemleri

Korunma yöntemlerinin amacı kaya düşmesi olayı gerçekleştikten sonra hareketlenen kütlenin hareketini ilgili bölge içerisindeki varlıklar için tehlike oluşturmayacak şekilde durdurmaktır. Korunma önlemi olarak imal edilecek mühendislik yapıları projelendirilirken dikkat edilmesi gerekenler hareketli bloğun koruma önlemi olarak imal edilecek yapı ile temas ettiği anda sahip olacağı enerji miktarı, çalışma sahasının geometrisi ve ilgili mühendislik yapısının maliyeti ve imalatı ile elde edilecek kazancın ilişkisidir.

Kaya Bariyerleri

100kJ ile 12.000kJ arasında enerji sönümleme kabiliyetine sahip esnek koruma yapılarıdır. Bileşenlerinin eğilmesi ve yer değiştirmesi yardımıyla enerjiyi sönümleyen kaya bariyerleri sönümlenmesi istenen enerji miktarı, durdurulması istenen hareketli cismin kütlesi ve hızı ile hareketli cismin şev üzerindeki yörüngesi dikkate alınarak şeçilmelidir.

Bu konularda Artusa sizlerin ihtiyacını tam ve doğru olarak belirlemek için dizayn, mühendislik hizmeti sunmaktadır. Halihazırda almış olduğunuz bariyerler ve çözümler için kontrol ve uygunluk tespit hizmetleri, ankraj ve bulon çekme testleri gibi hizmetler vermektedir. Almış olduğunuz çözümler için uygunluk raporları, hesap kontrolleri gibi hizmetleri de verilmektedir.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis